3 ขั้นตอนจดทะเบียนการค้า ร้านค้าออนไลน์มือใหม่ ทำอย่างไร

3 ขั้นตอนจดทะเบียนการค้า ร้านค้าออนไลน์มือใหม่ ทำอย่างไร

DBD Register shop in thailand

การจดทะเบียนการค้า นอกจากจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจตัวเอง ส่วนตัวผมถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ทำการค้าและทำธุรกิจทุกคนควรทำ เพื่อจะได้ไม่ต้องปวดหัวทั้งเรื่องภาษีอากรและค่าปรับในภายหลัง

โดยเฉพาะช่วงนี้ทาง Facebook ได้ออกมาตรการใหม่ที่แม่ค้าออนไลน์ทุกคน ต้องมีทะเบียนการค้า และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผมเห็นหลายคนโดนแบนบัญชีโฆษณาสำหรับยิงแอด (คาดว่ามากกว่า 200,000 บัญชีแล้ว) ผมจึงมาสรุปให้เป็นความรู้เพื่อนำไปทำได้ถูกต้องครับ

ทะเบียนการค้าคืออะไร

ทะเบียนการค้านับเป็นเอกสารที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเข้าใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากร้านค้า

3 ขั้นตอนจดทะเบียนการค้า (ทะเบียนพาณิชย์)

 1. ยื่นเอกสาร
 2. ชำระค่าธรรมเนียม
 3. รับใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาเอกสาร

เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนการค้า

 1. ใบคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ชุด โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์และเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดทะเบียนพาณิชย์
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน ต้องมีเอกสารยินยอมจากเจ้าบ้าน หรือสัญญาเช่า
 4. แผนที่แสดงสถานที่ตั้ง

กรณีไม่ได้ไปด้วยตัวเอง ต้องมีเอกสารเพิ่ม

 1. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทน)
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 3. กรณีสินค้าลิขสิทธิ์ ต้องแสดงหนังสือรับรองให้เป็นตัวแทนจำหน่าย
 4. กรณีเครื่องประดับอัญมณี ต้องแสดงหลักฐานที่มาของเงินทุน

สำหรับผู้ขายสินค้าออนไลน์และบนเว็บไซต์

ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ e-commerce, e-Marketplace, ร้านใน Social Media Application, Facebook, Instagram, Line Shop ฯลฯ ต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมขอเครื่องหมาย DBD Registered โดยเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ เอกสารจดทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
 2. ปรินส์เอกสารหน้าแรก (Homepage) ของร้านค้า (Website) รวมถึงวิธีการสั่งซื้อ การชำระเงิน วิธีการจัดส่งสินค้า

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์

ชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท

การขอเครื่องหมาย DBD Registered

หากเป็นผู้ที่มีใบทะเบียนพาณิชย์อยู่แล้วแต่ต้องการเครื่องหมายเพื่อความน่าเชื่อถือ สามารขอรับได้ที่นี่ และสามารถอ่าน คู่มือการขอ DBD Verify ได้ที่นี่

ขอใบจดทะเบียนการค้าออนไลน์

ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนการค้า

 1. บุคคลธรรมดา (เจ้าของคนเดียว)
 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 3. นิติบุคคล
 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 5. บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

ผู้ที่มีการขายสินค้าได้เงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือสินค้าราคาขายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

สำหรับคนทำธุรกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนพาณิชย์ต้องแจ้งจดภายใน 30 วันหลังจากเปิดกิจการ

ผู้ที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนการค้า

 1. ค้าขายหาบเร่ แผงลอย
 2. หารายได้เพื่อการกุศล
 3. พาณิชยกิจของนิติบุคคล ซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง กระทรวง ทบวง กรม สหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ กลุ่มเกษตรกร

จดทะเบียนการค้าที่ไหน

สามารถจดทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตและอำเภอทั่วประเทศ

เอาละตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า..สามารถไปจดทะเบียนการค้าได้ที่ไหนทำอย่างไร การจดทะเบียนการค้าให้ถูกต้อง จะช่วยให้เราทำธุรกิจได้อย่างราบรื่น ไม่ต้องกังวลปัญหาที่จะตามมาในภายหลังนะครับ